Tuinbladsnijder, megachile leaf-cutter bee.

 

Nederlands:   wespen/bijen      home      English: wasps/bees      home

 

Tuinbladsnijder, megachile leaf-cutter bee.

De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a  leaf.

Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis). Onderfamilie behangersbijen (Megachilinae). Familie Megachilidae.
De beharing is geelbruin. De buikschuier is bij de vrouwtjes rood en bij de mannetjes wit.  Ze lijken op de gewone behangersbij (Megachile versicolor) Maar het laatste deel van de buikschuier is bij de vrouwjes gewone behangersbij zwart.
Ze nestelen in allerlei holtes, zoals in bomen, muren, afgestorven plantenstengels en bijenhotels. Vaak in de tuinen in dorpen en steden. Lengte vrouw 11 - 12 mm, man 9 - 11 mm. Juli - augustus
.

Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). Subfamily leafcutter bees (Megachilinae). Family Megachilidae. 
The hairs are yellowish brown. The hairs on the underside of the body (to carry the pollen) of the females are red and these hairs of the males are white.  They look like the Megachile versicolor. But the last part of the hairs on the underside of the body of these bees is black. 
They nest in holes in different places such as trees, walls, dead plant stems and bee hotels. Often in the gardens in towns and cities.
Length female 11 - 12 mm, male 9 - 11 mm.   July - August.

 

Tuinbladsnijder Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis).

Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf. ... Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.
Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.... Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.
Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.... Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.
Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.... Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.
Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.... Tuinbladsnijder - Megachile Leaf-cutter bee (Megachile centuncularis). De behangersbij bijt een ovaal stuk uit een blad om de nestholte mee te behangen. // A leafcutter bee is snipping a piece from a leaf.
Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis). vrouwtje Familie behangersbijen (Megachilinae).

 

  Even uitrusten. // resting.

                                                                                                              

..           Nederlands:       English:  

 

Subpagina wespen, bijen, hommels:   Sluipwespen Ichneumonidae      Bladwespen Symphyta      Hommels      Bijenhotel   


Subpage wasps, bees, bumblebees: 
Parasitica, Ichneumonidae       Sawflies symphyta      Bumblebees      Bee hotel      Leaf-cutter bee 

 

 

  Terug      //    Back                                

 

 

W3Counter Web Stats

 

 

-0-0-0-