hommels


Tuin, planten:
tuin      lente      lente'07      zomer      zomerbloeiers      onkruid      herfst      winter      kamerplanten      euphorbia
Dieren, insecten in de tuin:
dieren/links      spinnen      vlinders      libellen      vliegen      zweefvliegen/1      zweefvliegen/2      wespen/bijen      kevers      wantsen      insecten overig
Nederlandse duinen, landen:
duinen      AustraliŽ      Duitsland      Engeland1      2      Frankrijk1      2      3      Ierland      ItaliŽ      Schotland      Spanje      SloveniŽ      KroatiŽ      TsjechiŽ       
home      links      links2

 

To the English website / Naar de Engelse websiteEngels / English

 

Hommels

 

Hommels behoren tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera). De andere insecten, die tot die orde behoren zijn de bijen, wespen, mieren en zaagwespen.

 

Hommels
Grote behaarde bijen van het geslacht Bombus. Ze leven in kolonies. alleen de koningin overwintert en begint het volgende jaar aan een nieuwe kolonie. Het nest is soms ondergronds, maar kan ook tussen graspollen gebouwd worden.
De jongen eten stuifmeel en nectar. Het stuifmeel wordt in stuifmeelkorfjes aan de achterpoten verzameld.
De mannetjes verschijnen in de zomer en hebben langere antennes. Behalve de koningin heb je ook werksters.

Een uitgebreide beschrijving vind je hier: Nederlandse bijen en hun relaties / hommels
Een digitale basisgids over hommels van John T. Smit, Vincent J. Kalkman en Jeroen de Ronnd.

 

Gewone aardhommel (Bombus terrestris).... Gewone aardhommel (Bombus terrestris).. Gewone aardhommel (Bombus terrestris).  Gewone aardhommel (Bombus terrestris). Foto's 21-3-2014.
De gewone aardhommel lijkt heel veel op de veldhommel (Bombus lucorum), de zeldzamere grote veldhommel (Bombus magnus) en de zeldzamere wilgenhommel (Bombus cryptarum). Koninginnen en werksters met een smalle bruingele kraag op de voorrand van het borststuk zijn het makkelijkst  als gewone aardhommel te determineren. Als de kraag breder wordt is het moeilijker. Mannetjes zijn nog moeilijker te determineren.
Kraag en tweede achterlijfssegment goudgeel of oranje. Achterlijfspunt is wit. 
Lengte koningin  22 - 28 mm, lengte werkster 11-17 mm en lengte mannetje 14-16 mm.
Nest onder de grond. Het kan wel meer dan een meter onder de grond liggen.
Het is een van de eerste hommels, die je in het voorjaar ziet. De koningin verschijnt al eind februari begin maart. 
Tuinhommel (Bombus hortorum) koningin... Tuinhommel (Bombus hortorum) mannetje  Tuinhommel (Bombus hortorum). Foto 2-4-2010 koningin. Kleine foto 14-6-09. Een mannetje

De tuinhommel lijkt op de grote aardhommel. Een verschil is, dat de achterste gele band ook over het achterste deel van het borststuk loopt. Eigenlijk zijn het twee banden.
Tuinhommels hebben een lange tong. Ze kunnen daarom gevonden worden bij bloemen met een diepe bloemkroon zoals de lipbloemen en vlinderbloemen. Het nest is op of onder de grond. Bijvoorbeeld muizen- en vogelnesten. Ongeveer tot 100 hommels.
Lengte koningin 18-26 mm, lengte werkster 11-16 mm, lengte mannetje 13-15 mm. Vliegtijd maart - september. 

Steenhommel (Bombus lapidarius)... Steenhommel (Bombus lapidarius). Steenhommel (Bombus lapidarius)  Steenhommel (Bombus lapidarius). Foto's 21-3-2010 koningin
De steenhommel is bijna even groot als de aardhommel en de tuinhommel. 
Hij is goed herkenbaar door dat hij helemaal zwart is met een rode achterkant. Mannetjes, werksters en koningin hebben dezelfde kleur.
In de kolonie zijn 100 tot 200 hommels. Het nest is zowel ondergronds (b.v. oude muizennesten) als bovengronds (b.v. nestkastjes) te vinden. 
Veldhommel (Bombus lucorum)... Veldhommel (Bombus lucorum)  Veldhommel (Bombus lucorum). Foto's 7-8-2009,
Citroengele strepen. Zwarte haren hebben vaak witte uiteinden. (zoals op deze foto) 
Lengte koningin 19-22 mm, lengte man 13-16 mm. 
Vliegtijd: Maart- oktober.
Nest onder de grond.
Akkerhommel (Bombus pascuorum)... Akkerhommel (Bombus pascuorum). Akkerhommel (Bombus pascuorum)  Akkerhommel (Bombus pascuorum). Foto's 9-4-2010. Koningin Akkerhommel.
Het borststuk is oranjebruin. Het achterlijf is zwart met een oranjebruine punt. Op de rechter foto is het achterlijfspunt niet goed te zien, als die wit is is het boomhommel Bombus hypnorum.
Lengte koningin 15-18 mm, lengte man 12-14 mm, lengte werkster 9 - 15 mm.
Vliegtijd: April- oktober.
Nest op of in de grond. Ook in vogelnesten.
Boomhommel (Bombus hypnorum)... Boomhommel (Bombus hypnorum). Boomhommel (Bombus hypnorum)  Boomhommel (Bombus hypnorum). Foto's 30-4-2010. 
Het borststuk is oranjebruin. Het achterlijf is zwart met een witte punt.  Lengte koningin 18-22 mm, lengte man 14-16 mm, lengte werkster 8- 8 mm.
Vliegtijd: April - augustus. (Koninginnen februari tot eind april, de werksters april tot midden augustus, jonge koninginnen en mannetjes mei tot eind augustus)
. Nest boven de grond. In allerlei holten, in vogelnesten, in nestkasten. 80 tot 400 werksters. Verspreiding: Grote delen van Europa, Oost AziŽ.
Weidehommel (Bombus pratorum)... Weidehommel (Bombus pratorum). Weidehommel (Bombus pratorum)  Weidehommel (Bombus pratorum).
Een kleine hommel. Kraag geel. Achterkant oranje rood. In het midden heeft hij een gele band, maar die is er niet altijd. Soms zijn er maar een paar haren of zelfs helemaal geen haren. Vliegtijd:  maart - oktober. Niet zo vroeg als de grote aardhommel.
Lengte koningin 15-17 mm, lengte man 11-13 mm. 
Het nest is ondergronds en bovengronds. Het is ook in muizennesten, nestkastjes en vogelnesten te vinden.

 

Koekoekshommels behoren tot het geslacht (onderfamilie) Psithyrus. 
De vrouwtjes leggen hun eieren in een hommelnest. Daar worden de koekoekshommels grootgebracht. Een toepasselijke naam dus. De stuifmeelkorfjes aan de achterpoten ontbreken.

Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus) (niet helemaal zeker!)... Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus) (niet helemaal zeker!). Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus) (niet helemaal zeker!)  Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus). niet helemaal zeker! Foto's 14-4-2010.  Vrouwtje
Soorten, die er erg op lijken zijn Grote koekoekshommel  (Bombus vestalis) en Boomkoekoekshommel (Bombus norvegicus). Een gele kraag. Een witte achterlijfspunt.
De belangrijkste gastheer van de tweekleurige koekoekshommel is de veldhommel.
Maart- september.  Lengte vrouwtje 14-20 mm, mannetje 12-18 mm.
Gewone koekoekshommel (Bombus campestris). man  ... Gewone koekoekshommel (Bombus campestris). man     Gewone koekoekshommel (Bombus campestris). man  
Een geelbehaard rugschild en goudgele haren aan de zijden van de zwarte achterlijfspunt. Haren van het mannetje op de foto zijn meer witachtig. 
De belangrijkste gastheer in Nederland is waarschijnlijk de akkerhommel Bombus pascuorum.
April- oktober, de mannetjes vanaf begin mei.  Lengte vrouwtje 17-22 mm, mannetje 15-17 mm.  Foto's 14-9-2021. 
Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris) of  Boomkoekoekshommel (Bombus norvegicus).   Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris) of  Boomkoekoekshommel (Bombus norvegicus). Foto 28-4-2021.  Vrouwtje
Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris). Algemeen. De vrouwtjes hebben een glanzend achterlijf en een dunne beharing. Het borststuk heeft een brede okergele band en de derde rugplaat is wit behaard.
De belangrijkste gastheer is de Bombus pratorum en Bombus jonellus. Vaak zoals op deze foto op paardenbloem.
Maart- oktober.  Lengte vrouwtje 15-18 mm, mannetje 12-15 mm.

Boomkoekoekshommel (Bombus norvegicus). Zeldzaam. Lijkt veel op Bombus sylvestris. 
De belangrijkste gastheer is de Bombus hypnorum.
April - augustus.  

Grote koekoekshommel  (Bombus vestalis) ... Grote koekoekshommel (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker.. Grote koekoekshommel (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker.. Grote koekoekshommel (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker.  Grote koekoekshommel  (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker. Foto's 17-4-2010.  Vrouwtje
Een zwarte hommel met een bruingele kraag. De laatste segmenten zijn witbehaard, vaak met wat geel. Dat is goed op deze foto's te zien.
Een parasiet van de Bombus terresttris.
Lengte vrouwtje 20-24 mm,  lengte mannetje 15 - 19 mm. Maart - september 

Ik wil iedereen bedanken, die me bij waarneming.nl en forum.hymis.de heeft geholpen met het determineren. Met name Johan van 't Bosch. 

Als jouw dier, dat je zoekt, niet op deze bladzijden staat, kun je eens kijken bij  The Garden Safari van Hans Arentsen en Hania Berdys, Insecten fotosite van Albert deWilde.  

Hier is veel informatie over bijen en wespen te vinden: http://www.bwars.com/Gallery.htm

Bij waarneming.nl. kun je, als je lid bent, aan elkaar informatie over dieren vragen en waarnemingen doorgeven.


Engels / English                                                                         

 

                         

 

Subpagina vliegen:  Sluipvliegen (Tachinidae)       Vleesvliegen (Calliphoridae)        Echte Vliegen (Muscidae)        Wapenvliegen (Stratiomyidae)        Bloemvliegen (Anthomyiidae)       Kleine vliegen        Muggen   

Subpagina wespen, bijen, hommels:  Sluipwespen Ichneumonidae        Bladwespen Symphyta          Bijenhotel      Behangersbij                 

Subpagina Frankrijk: Insecten Frankrijk 

 

W3Counter Web Stats

 

 

-0-0-0-