hommels


Nederlands!! Tuin, planten:    Dieren, insecten in de tuin: Nederlandse duinen, landen:
tuin
lente
lente'07
zomer
zomerbloeiers
onkruid
herfst
winter
kamerplanten
euphorbia
links      links2
home
dieren/links
spinnen
vlinders
libellen
vliegen
zweefvliegen/1
zweefvliegen/2
wespen/bijen
kevers
wantsen
Insecten overig
 
duinen
AustraliŽ
Engeland1      2 
Frankrijk1      2     3 
Ierland
ItaliŽ
Schotland
Spanje
TsjechiŽ
KroatiŽ
 
 


To the English website / Naar de Engelse websiteEngels / English

                                                                             Hommels  

Hommels behoren tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera). De andere insecten, die tot die orde behoren zijn de bijen, wespen, mieren en zaagwespen. 

 

Hommels

Grote behaarde bijen van het geslacht Bombus. Ze leven in kolonies. alleen de koningin overwintert en begint het volgende jaar aan een nieuwe kolonie. Het nest is soms ondergronds, maar kan ook tussen graspollen gebouwd worden.

De jongen eten stuifmeel en nectar. Het stuifmeel wordt in stuifmeelkorfjes aan de achterpoten verzameld.
De mannetjes verschijnen in de zomer en hebben langere antennes. Behalve de koningin heb je ook werksters.
Een uitgebreide beschrijving vind je hier: Nederlandse bijen en hun relaties / hommels

 

Gewone aardhommel (Bombus terrestris).

Gewone aardhommel (Bombus terrestris).

De gewone aardhommel lijkt heel veel op de veldhommel (Bombus lucorum), de zeldzamere grote veldhommel (Bombus magnus) en de zeldzamere wilgenhommel (Bombus cryptarum). Koninginnen en werksters met een smalle bruingele kraag op de voorrand van het borststuk zijn het makkelijkst  als gewone aardhommel te determineren. Als de kraag breder wordt is het moeilijker. Mannetjes zijn nog moeilijker te determineren.
Kraag en tweede achterlijfssegment goudgeel of oranje. Achterlijfspunt is wit. 
Lengte koningin  22 - 28 mm, lengte werkster 11-17 mm en lengte mannetje 14-16 mm.

Nest onder de grond. Het kan wel meer dan een meter onder de grond liggen. Het is een van de eerste hommels, die je in het voorjaar ziet. De koningin verschijnt al eind februari begin maart. 
Gewone aardhommel (Bombus terrestris). Gewone aardhommel (Bombus terrestris).  Foto's 21-3-2014.

Tuinhommel (Bombus hortorum) koningin

Tuinhommel (Bombus hortorum) Foto 2-4-2010 koningin.

De tuinhommel lijkt op de grote aardhommel. Een verschil is, dat de achterste gele band ook over het achterste deel van het borststuk loopt. Eigenlijk zijn het twee banden.
Tuinhommels hebben een lange tong. Ze kunnen daarom gevonden worden bij bloemen met een diepe bloemkroon zoals de lipbloemen en vlinderbloemen.

Het nest is op of onder de grond. Bijvoorbeeld muizen- en vogelnesten. Ongeveer tot 100 hommels.
Lengte koningin 18-26 mm, lengte werkster 11-16 mm, lengte mannetje 13-15 mm.
Vliegtijd maart - september

 Tuinhommel (Bombus hortorum) mannetjeFoto 14-6-09. Een mannetje

Steenhommel (Bombus lapidarius)

Steenhommel (Bombus lapidarius).

De steenhommel is bijna even groot als de aardhommel en de tuinhommel. 
Hij is goed herkenbaar door dat hij helemaal zwart is met een rode achterkant. Mannetjes, werksters en koningin hebben dezelfde kleur.

In de kolonie zijn 100 tot 200 hommels. Het nest is zowel ondergronds (b.v. oude muizennesten) als bovengronds (b.v. nestkastjes) te vinden. 

 Steenhommel (Bombus lapidarius) Steenhommel (Bombus lapidarius)foto's 21-3-2010 koningin

Veldhommel (Bombus lucorum)

Veldhommel (Bombus lucorum).

Citroengele strepen. Zwarte haren hebben vaak witte uiteinden. (zoals op deze foto) 
Lengte koningin 19 - 22 mm, lengte man 13 - 16 mm. 
Vliegtijd: Maart - oktober.

Nest onder de grond.

Veldhommel (Bombus lucorum) Foto's 7-8-2009

Akkerhommel (Bombus pascuorum)

Akkerhommel (Bombus pascuorum).

Het borststuk is oranjebruin. Het achterlijf is zwart met een oranjebruine punt.
Op de rechter foto is het achterlijfspunt niet goed te zien, als die wit is is het boomhommel Bombus hypnorum.

Lengte koningin 15 - 18 mm, lengte man 12 - 14 mm, lengte werkster 9 - 15 mm.
Vliegtijd: April - oktober.

Nest op of in de grond. Ook in vogelnesten.

Akkerhommel (Bombus pascuorum) Akkerhommel (Bombus pascuorum)Foto's 9-4-2010. Koningin Akkerhommel.

Boomhommel (Bombus hypnorum)

Boomhommel (Bombus hypnorum).

Het borststuk is oranjebruin. Het achterlijf is zwart met een witte punt. 
Lengte koningin 18 - 22 mm, lengte man 14 - 16 mm, lengte werkster 8 - 18 mm.
Vliegtijd: April - augustus. (Koninginnen februari tot eind april, de werksters april tot midden augustus, jonge koninginnen en mannetjes mei tot eind augustus)

Nest boven de grond. In allerlei holten, in vogelnesten, in nestkasten. 80 tot 400 werksters.
Verspreiding: Grote delen van Europa, Oost AziŽ.

 Boomhommel (Bombus hypnorum)  Boomhommel (Bombus hypnorum) Foto's 30-4-2010 Alleen de linker foto is scherp. Hij had geen zin om stil te zitten.

Weidehommel (Bombus pratorum)

Weidehommel (Bombus pratorum).

Een kleine hommel.
Kraag geel. Achterkant oranje rood. In het midden heeft hij een gele band, maar die is er niet altijd. Soms zijn er maar een paar haren of zelfs helemaal geen haren.

Vliegtijd:  maart - oktober. Niet zo vroeg als de grote aardhommel.
Lengte koningin 15 - 17 mm, lengte man 11 - 13 mm. 

Het nest is ondergronds en bovengronds. Het is ook in muizennesten, nestkastjes en vogelnesten te vinden.

Weidehommel (Bombus pratorum) Weidehommel (Bombus pratorum)

Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus) (niet helemaal zeker!)

Koekoekshommels behoren tot het geslacht (onderfamilie) Psithyrus. De vrouwtjes leggen hun eieren in een hommelnest. Daar worden de koekoekshommels grootgebracht. Een toepasselijke naam dus. De stuifmeelkorfjes aan de achterpoten ontbreken.

Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus). niet helemaal zeker!

Soorten, die er erg op lijken zijn Grote koekoekshommel  (Bombus vestalis) en Boomkoekoekshommel (Bombus norvegicus). Een gele kraag. Een witte achterlijfspunt.
De belangrijkste gastheer van de tweekleurige koekoekshommel is de veldhommel.
Maart - september 
Lengte vrouwtje 14 - 20 mm, mannetje 12 - 18 mm

Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus) (niet helemaal zeker!) Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus) (niet helemaal zeker!)Foto's 14-4-2010.  Vrouwtje

Grote koekoekshommel  (Bombus vestalis)

Nog een koekoekshommel.

Grote koekoekshommel  (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker.

Een zwarte hommel met een bruingele kraag. De laatste segmenten zijn witbehaard, vaak met wat geel. Dat is goed op deze foto's te zien.
Een parasiet van de Bombus terresttris.

Lengte vrouwtje 20 - 24 mm,  lengte mannetje 15 - 19 mm
Maart - september 

Grote koekoekshommel (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker. Grote koekoekshommel (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker. Grote koekoekshommel (Bombus vestalis).  Denk ik. Maar het is niet zeker.  Foto's 17-4-2010.  Vrouwtje

Ik wil iedereen bedanken, die me bij waarneming.nl en forum.hymis.de heeft geholpen met het determineren. 

Als jouw dier, dat je zoekt, niet op deze bladzijden staat, kun je eens kijken bij  The Garden Safari van Hans Arentsen en Hania Berdys, Insecten fotosite van Albert deWilde.  Hier is veel informatie over bijen en wespen te vinden: http://www.bwars.com/Gallery.htm
Bij waarneming.nl. kun je, als je lid bent, aan elkaar informatie over dieren vragen en waarnemingen doorgeven.
Informatie over vliegen kun je ook vragen bij http://www.diptera.info/news.php
Informatie over wespen en bijen kun je vragen bij  http://www.forum.hymis.de

Engels / English                                                                                                            

Nederlands!! Tuin, planten:    Dieren, insecten in de tuin: Nederlandse duinen, landen:
tuin
lente
lente'07
zomer
zomerbloeiers
onkruid
herfst
winter
kamerplanten
links      links2
 
 
dieren/links
spinnen
vlinders
libellen
vliegen
zweefvliegen/1
zweefvliegen/2
wespen/bijen
kevers
wantsen
Insecten overig
 
duinen
AustraliŽ
Engeland1      2 
Frankrijk1      2     3 
Ierland
ItaliŽ
Schotland
Spanje
TsjechiŽ
KroatiŽ
 
 

Subpagina vliegen:  Sluipvliegen (Tachinidae)  Vleesvliegen (Calliphoridae)   Echte Vliegen (Muscidae)   Wapenvliegen (Stratiomyidae)   Bloemvliegen (Anthomyiidae)  Kleine vliegen   Muggen   
Subpagina wespen, bijen, hommels:  Sluipwespen Ichneumonidae,    Bladwespen Symphyta      Bijenhotel                       
Subpagina Frankrijk: Insecten Frankrijk 

W3Counter Web Stats