Duitsland, Germany

 

Nederlands:

Nederlandse duinen, landen:
duinen      Australië      Duitsland      Engeland1      2      Frankrijk1      2      3      Ierland      Italië      Schotland      Spanje      Slovenië      Kroatië      Tsjechië 
home      links      links2

English:

Dutch dunes, countries:  
dunes      Australia      England1      2      France1      2       3      Germany      Ireland       Italy      Scotland      Spain      Slovenia      Czechia      Croatia      
home     links

 

  Duitsland,  augustus, september 2022 / Germany,  August, September 2022

 

Na drie jaar (vanwege Corona) zijn we weer op vakantie gegaan. Duitsland stond nog niet op de site, hoewel we er vaak geweest zijn. We gingen naar verschillende hotels. Van 24-8-2022 tot en met 2-9-2022.   987 km naar Untergriesbach -283km- Weissenburg -131km- Bad Mergentheim -227 km- Rüdesheim 471 km naar huis..  

After three years (because of Corona) we went on holiday again. Germany was not yet on the site, although we have been there many times. We went to different hotels. From 24-8-2022 to 2-9-2022.

Hotel Landrefugium Obermüller in Untergriesbach   Hotel Landrefugium Obermüller in Untergriesbach

Hotel Landrefugium Obermüller in Untergriesbach... Hotel Landrefugium Obermüller in Untergriesbach maisvelden  Parkeerterrein bij het hotel met dreigende onweerswolken. Maïsvelden achter heet hotel.   Parking lot at the hotel with looming storm clouds. Corn fields behind the hotel.                 

   

 

Passau.

Passau.... Passau.... Passau.   

Passau....Passau.                             

Niet ver van ons hotel ligt de stad Passau. Een oude stad waar drie rivieren samen komen (Donau, Ilz en Inn). Natuurlijk hebben we een rondvaart gemaakt over de rivieren.
Mooie gebouwen zijn o.a. de Kathedraal (Dom St. Stephan deels in barokstijl), het raadhuis uit de 14e eeuw. En boven op de berg het oude fort Veste Oberhaus 

Not far from our hotel is the city of Passau. An old town where three rivers come together (Danube, Ilz and Inn).Of course we took a boat trip on the rivers.
Beautiful buildings include the Cathedral (Dom St. Stephan partly in Baroque style), the town hall from the 14th century.And on top of the mountain the old fortress Veste Oberhaus

Passau. Donau... Passau. Donau                                               

Passau. Donau... Passau. Donau                     

                                                         

Weissenburg

  
Weissenburg... Weissenburg

In Weissenburg was ons hotel bij de Ellinger Tor van de stadsmuur om de oude stad. De andere foto is van de zelfde toren maar gezien vanaf de buitenkant. 

In Weissenburg our hotel was at the Ellinger Tor of the city wall around the old town. The other photo is of the same tower but seen from the outside.

Weissenburg... Weissenburg... Weissenburg

Andere bezienswaardigheden zijn St.-Andreas-Kirche, de Oude latijnse school (1580-1581) met een beeld van Luther, het Alte Rathaus (of reichsstädtisches Rathaus 1470-1476)

Other places of interest are St.-Andreas-Kirche, the Old Latin School (1580-1581) with a statue of Luther, the Alte Rathaus (or reichsstädtisches Rathaus 1470-1476)

Weissenburg Kirchweih... Weissenburg Kirchweih... Weissenburg Kirchweih

Zoals op de bovenste foto te zien is stond alleen onze auto in de straat toen we naar ons hotel terugliepen. We moesten onze auto snel weghalen, want er zou een optocht zijn, wat we niet wisten. 

As you can see in the top photo, only our car was parked in the street when we walked back to our hotel. We had to get our car away quickly as there would be a parade, which we didn't know.

Het feest wordt in het Duits Kirchweih genoemd en is al heel oud (1400) en heeft oorspronkelijk zo als vele feesten met de kerk te maken. Het sluit af met een optocht waar van alles aan meedoet. Vele muziekkorpsen, sportclubs, maar ook bijvoorbeeld, de brandweer, de drankenhandel. Vanuit de optocht werd er snoep naar de kinderen gegooid. We hebben ons geweldig vermaakt.

The festival is called Kirchweih in German and is very old (1400) and originally so many festivals have to do with the church. It ends with a parade in which all kinds of people participate. Many music bands, sports clubs, but also, for example, the fire brigade, the liquor trade. Candy was thrown at the children from the parade. We had a great time.

 

Dinkelsbühl
Dinkelsbühl... Dinkelsbühl... Dinkelsbühl 

Dinkelsbühl... Dinkelsbühl

Op weg naar ons volgende hotel hebben we Dinkelsbühl bezocht. Het heeft een nog volledig ommuurde stadscentrum en vele middeleeuwse en renaissance gebouwen. Toch weer anders dan Weissenburg. Heel kleurig. Uiteraard hebben we de kerk bekeken (St. Georg) 

On the way to our next hotel we visited Dinkelsbühl. It still has a completely walled city center and many medieval and renaissance buildings. Still different from Weissenburg. Very colorful. Of course we looked at the church (St. Georg)  

 

Bad Mergentheim
Bad Mergentheim  Ons hotel Weinstube Lochner 

Bad Mergentheim,,, Bad Mergentheim

Een stad aan de rivier de Tauber. Het water stond heel laag. Zoals je ziet is het een wijnstreek. Leuke stadjes in de buurt.

A town on the river Tauber. The water was very low. As you can see it is a wine region. Nice towns nearby.

 

Weikersheim

 
Weikersheim... Weikersheim

Weikersheim... Weikersheim... Weikersheim

Weikersheim... Weikersheim... Weikersheim

Weikersheim (7 kilometer van ons hotel) met renaissance kasteel en kasteeltuin. Rond 1600 gebouwd. Veel beelden, Ondanks de droogte toch veel bloemen.

Weikersheim (7 kilometers from our hotel) with its renaissance castle and castle garden. Built around 1600. Many sculptures, Despite the drought, many flowers.

 
Omleidingen  Onderweg naar Rüdesheim. Een mooie binnenweg, die opeens, zonder aankondiging stopte. Dit was al de tweede keer. Onze navigator is niet zo slim. Die wil, dat ik weer omdraai. Ik kon geen parallelweg vinden en moest kilometers omrijden. Daarna op de snelweg was de route naar Rüdesheim weer afgesloten. Later overkwam ons dat ook nog twee keer naar Venlo. Omleidingen worden in Duitsland tegenwoordig niet meer aangegeven.

On the way to Rüdesheim. A beautiful shortcut, which suddenly stopped without notice. This was already the second time. Our navigator isn't that smart. He wants me to turn around again. I couldn't find a parallel road and had to drive for miles. After that on the highway, the route to Rüdesheim was closed again. Later that happened to us twice to Venlo. Detours are no longer indicated in Germany these days.

 

Rüdesheim

 
Rüdesheim... Rüdesheim... Rüdesheim

Rüdesheim... Rüdesheim... Rüdesheim

Rüdesheim is een toeristische stad met een boulevard langs de Rijn. Grappig was dat langs die boulevard ook een spoorrail lag waarover veel goederenvervoer was. Op het terras waren we zowel de Rijn als de lange goederentreinen aan het bekijken. De ene keer met containers, de andere keer vol met nieuwe auto's en daarna weer met ketelwagons. Een gezellige binnenstad.

Enkele gebouwen zijn de Adlerturm, de toren van het boosenbur kasteel, het brömserburg kasteel, 

Rüdesheim is a tourist town with a boulevard along the Rhine. It was funny that along that boulevard there was also a railway that was used for a lot of freight transport. On the terrace we were watching both the Rhine and the long freight trains. One time with containers, the other time full of new cars and then again with tank wagons. A cozy city center.
Some buildings are the Adlerturm, the tower of the Boosenbur Castle, the Brömserburg Castle,

Rondvaart over de Rijn vanuit Rüdesheim / Cruise on the Rhine from Rüdesheim

Rüdesheim Rijn  Vanuit Rüdesheim hebben we een drie uur durende rondvaart over de Rijn geboekt. Mooie stadjes en kastelen. Vooral Burg Reichenstein met daaronder een camping was indrukwekkend om te zien. Er voeren ook Nederlandse vrachtschepen. Dan besef je pas wat een afstanden zij afleggen. Terug naar huis hebben we dezelfde route met de auto langs de Rijn gereden.

From Rüdesheim we booked a three-hour cruise on the Rhine. Beautiful towns and castles. Especially Burg Reichenstein with a campsite underneath was impressive to see. There are also Dutch freighters. Only then do you realize how far they travel. Back home we drove the same route by car along the Rhine.

Rüdesheim Rijn... Rüdesheim Rijn... Rüdesheim Rijn

Rüdesheim Rijn... Rüdesheim Rijn... Rüdesheim Rijn

 

      
           

 Nederlands            English

Subpagina Australië:  Hongkong       Subpage Australia: Hong Kong

 

Subpagina Frankrijk: Insecten Frankrijk        Subpage France:  Insects France 

 

W3Counter Web Stats

 

 

-0-0-0-