Frankrijk, Provence, France

 

 

Nederlands!! Tuin, planten:     Dieren, insecten in de tuin: Nederlandse duinen, landen:   English!!  Garden, plants:    Animals Dutch dunes, countries:
tuin
lente
lente'07
zomer
zomerbloeiers
onkruid
herfst
winter
kamerplanten
euphorbia
links      links2
dieren/links
spinnen
vlinders
libellen
vliegen
zweefvliegen/1
zweefvliegen/2 
wespen/bijen 
kevers
wantsen
Insecten overig
duinen
Australië
Engeland1      2  
Frankrijk1      2     3
Ierland
Italië
Schotland
Spanje
Tsjechië
Kroatië
 
 
garden
spring
spring'07
summer
summerflowers
weeds
autumn
winter
houseplants
euphorbia
links
animals/links
spiders
butterflies
dragonflies
flies
hoverflies/1
hoverflies/2
wasps/bees
beetles
bugs
Insects other
dunes
Australia
England1        2 
France1          2    3
Ireland
Italy
Scotland
Spain
Czechia
Croatia
 

 

  Frankrijk   Provence,  mei, juni 2017 / France   Provence,  May, June 2017

 

Camping Beauregard in de Provence We hadden deze stacaravan gehuurd op Camping Beauregard in de Provence vlak bij Mornas. De glijbanen (kleine foto's) waren prachtig voor de kinderen, maar ik heb er geen gebruik van gemaakt. Achter de stacaravans liep een pad de bergen in waar het prachtig wandelen was (wel schuin omhoog). 

We had rented this mobile home at Camping Beauregard in Provence near Mornas. The slides (small photos) were beautiful for the kids, but I did not make use of it. Behind the mobile homes, a path leading into the mountains where it was beautiful walking.Camping Beauregard in de Provence Camping Beauregard in de Provence Camping Beauregard in de Provence

Een paar foto's van de wandelpaden.  A few pictures of the hiking trails.

wandelpaden Camping Beauregard in de Provence  wandelpaden Camping Beauregard in de Provence  
wandelpaden Camping Beauregard in de Provence  wandelpaden Camping Beauregard in de Provence   

 

Mornas.

Een oud dorp onder aan een rotswand. Daarboven een ruïne van een fort uit de 12e eeuw.  Leuk om een keer door te lopen, maar het is er wel erg rustig.

An old village at the foot of a rocky wall. Above the ruin of a fortress of the 12th century. Nice to walk through, but it is very quiet.    
Mornas Mornas   
Mornas   Mornas

 

Kasteel van Grignan / Castel of Grignan.

Een heel groot renaissance kasteel. Tijdens de Franse revolutie werd groot deel van het gebouw vernield en leeggehaald. Vanaf de 19e eeuw is er weer veel gerestaureerd.  

A very large Renaissance castle. During the French Revolution much of the building was destroyed and emptied. From the 19th century there has been a lot of restoration.  

Kasteel van Grignan / Castel of Grignan. Kasteel van Grignan / Castel of Grignan.  
Kasteel van Grignan / Castel of Grignan. Kasteel van Grignan / Castel of Grignan.

 

 

Vaison la Romaine.

Vaison la Romaine.

Een stad met veel Romeinse overblijfselen. Het Romeins theater is indrukwekkend, maar zag er iets te nieuw uit vond ik. Het archeologische Puyminmuseum is heel modern ingericht en interessant. Er is ook nog een oud deel van de stad, maar daar zijn we niet geweest. 

A city with many Roman remains. The Roman theater is impressive, but I looked a bit too new to me. The archaeological Puymin Museum is very modern and interesting. There is also an old part of the city, but we haven't been there.

 

Vaison la Romaine. Vaison la Romaine. Vaison la Romaine.      
Vaison la Romaine. Vaison la Romaine. Vaison la Romaine.    

   

Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum.

Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum.

Midden in de stad zie je dit theater, wat nog goed bewaard is gebleven. Vooral de enorme muur valt op. Natuurlijk zijn we ook in het museum er tegenover geweest, waar ook portretten hangen van de 'Oranjes', de voorouders van ons koningshuis.    

In the middle of the city you will see this theater, which has remained well preserved. Especially the huge wall is striking. Of course we have also been in the museum, whith portraits of the 'Oranjes', the ancestors of our royal house.

 

Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum. Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum. Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum.      
Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum. Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum. Orange. Het Romeinse theater en een museum. / The Roman theater and a museum.   

 

Kasteel van Suze-la-Rousse / Catle of Suze-la-Rousse.

Een vesting met zware torens. Tegenwoordig met een leuk museum over wijn. Het park met inheemse bomen vond ik niet zo interessant.  

A fortress with heavy towers. Nowadays with a nice museum about wine. I did not like the park with indigenous trees.
    

Kasteel van Suze-la-Rousse / Catle of Suze-la-Rousse. Kasteel van Suze-la-Rousse / Catle of Suze-la-Rousse.   
Kasteel van Suze-la-Rousse / Catle of Suze-la-Rousse. Kasteel van Suze-la-Rousse / Catle of Suze-la-Rousse.

 

Villeneuve-lès-Avignon.

Villeneuve-lès-Avignon.

Op deze foto zie je de ingang naar de tuinen van de abdij Saint André en naar het fort Saint André.

Tuinen met oude gebouwen en met prachtige uitzichten (naar Avignon). 

On this photo you will see the entrance to the gardens of the Saint André abbey and to the fort Saint André.

Gardens with old buildings and beautiful views (to Avignon).  

 

Villeneuve-lès-Avignon. Villeneuve-lès-Avignon. Villeneuve-lès-Avignon.      
Villeneuve-lès-Avignon. Villeneuve-lès-Avignon. Villeneuve-lès-Avignon.   
Villeneuve-lès-Avignon. Villeneuve-lès-Avignon. Villeneuve-lès-Avignon.      
Villeneuve-lès-Avignon. Villeneuve-lès-Avignon.       
Villeneuve-lès-Avignon.

Dit is het prachtige uitzicht vanuit het fort. Maar al die wenteltrappen in de torens vonden we maar niets.

This is the magnificent view from the fortress. But we didn't like all those spiral stairs in the towers.
  

 

 

Avignon

Avignon

Palais des Papes. Vanaf 1309 tot 1376 woonden de pausen in Avignon. Daarna is er nog een periode geweest met twee pausen. Eén in Rome en één in Avignon. 
Het is een enorm gebouw. Tijdens ons bezoek was er een kunsttentoonstelling. Geen religieuze kunst, zoals je op de foto's ziet.     

Palais des Papes. From 1309 to 1376 the Pope lived in Avignon. Then there was another period of two popes. One in Rome and one in Avignon.
It's a huge building. During our visit there was an art exhibition. No religious art, as you can see in the pictures.

Avignon Avignon Avignon      
Avignon Avignon  Avignon  
Avignon

Le pont d'Avignon.

De beroemde brug is in de twaalfde eeuw gebouwd en daarna verschillende keren herbouwd. Nu is er nog maar een klein gedeelte over.

The famous bridge was built in the twelfth century and then rebuilt several times. Now there is only a small part left.

Avignon  Avignon

 

Les Grottes de Thouzon.

Les Grottes de Thouzon.

Een vrij kleine grot vergeleken met enkele grotten in de Ardèche, maar wel mooi en ook geschikt voor jonge kinderen.  

A rather small cave compared to some caves in the Ardèche, but beautiful and also suitable for young children.  

 

Les Grottes de Thouzon. Les Grottes de Thouzon.   
 Les Grottes de Thouzon. Les Grottes de Thouzon.

 

 

 

                                                                            Nederlands               English

W3Counter Web Stats
Subpagina Frankrijk: Insecten Frankrijk