paardenkastanje


Tuin, planten:
tuin      lente      lente'07      zomer      zomerbloeiers      onkruid      herfst      winter      kamerplanten      euphorbia
home      links      links2

 

Garden, plants:
garden      spring      spring'07      summer      summerflowers      weeds      autumn      winter      houseplants      euphorbia
home     links

                                                                   

Onze paardenkastanjes, our horse chestnuts

 

Deel 1: Zieke paardenkastanje in 2012 / Part 1: Sick horse chestnut in 2012

 

Deel 2:  Zieke paardenkastanje in 2023  / Part 2: Sick horse chestnut in 2023

 

Het weghalen van onze zieke paardenkastanje.

Toen we dit jaar (24 april 2012) naar Australië vertrokken zagen onze beide kastanjes er goed uit. Toen we 1 juni terugkwamen was één van de kastanjes al zijn blad kwijt. Hij was wel uitgelopen werd ons verteld, maar in een paar dagen had hij alle jonge blaadjes laten vallen. We hebben het hoveniersbedrijf Frank Blom. https://www.frankblomhoveniers.nl/  gebeld, dat onze bomen de vorige keer gesnoeid had. Er bleek geen sapstroom meer onder de bast te zijn. Het was geen kastanjeziekte of verwelkingsziekte. Het is niet duidelijk geworden, wat de oorzaak dan wel was. 
Ons werd aangeraden om een kapvergunning aan te vragen. Dat heb ik die dag gedaan. Het duurde nog eventjes voordat er iemand van de gemeente kwam (vakantie), maar we kregen een kapvergunning. Onze aanvraag werd openbaar gemaakt en daarna had men nog zes weken de tijd om te protesteren.  

Toen een paar weken later de deskundige van ons hoveniersbedrijf kwam kijken, heeft die contact opgenomen met de gemeente, want de boom ging heel hard achteruit. Je merkte, dat hij elke dag slechter werd. Achteraf bleek, dat er ook al honingzwam in zat. Het was niet meer verantwoord om hem zonder hulp van een kraan te verwijderen. De takken knapten al als ze een stuk waren ingezaagd.
Voor de kraan was alleen ruimte bij de buren. Al het hout moest ook nog over het huis van de buren worden gehesen. Ik wil ze ook op deze site nog eens hartelijk bedanken. Het bedrijf is natuurlijk verzekerd, maar om een tak of (nog erger) een boomstam van 2000 kilo door je dak te krijgen is geen pleziertje.

Verder onze dank aan het hoveniersbedrijf en de deskundigen, die ze hebben ingehuurd, want ze hebben heel zorgvuldig gewerkt.

Als je dit leest, omdat je ook zo'n zieke kastanje hebt, geef ik je het advies om meteen noodkap aan te vragen zonder inspraaktijd . Als we geweten hadden, dat de boom zo snel achteruit zou gaan, hadden wij dat ook gedaan. Dit schijnt bij kastanjes vrij normaal te zijn. Maar dat wisten wij toen niet.

Verslag van het weghalen van de boom op 2 augustus 2012.

Foto 5 juni 2012: Deze foto heb ik bij de aanvraag voor de kapvergunning gevoegd. Je ziet het verschil met de kastanje links en de kastanjes aan de voorkant van het huis.


The removal of our sick horse chestnut.

When we came back from our holiday in Australia ( on June 1) one of our chestnuts already lost all its leaves. There was no sap under the bark. 
I have made a report of the removal of the tree on August 2, 2012.
Photo 5 June 2012: You can see the difference with the left chestnut and the chestnuts on the front of the house.

Het weghalen van een zieke paardenkastanje.   

 

Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.
Om zeven uur arriveerde de kraanwagen van het bedrijf Gerard de Nijs.
Koen Bier de bomenspecialist gaat hier de kastanje in. Hij hoefde niet te klimmen om in de boom te komen.

At seven o'clock the wrecker of the company Gerard de Nijs arrived.
Koen Bier trees specialist in the chestnut. He did not have to climb the tree.

Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.

Hier gaat de eerste tak over het dak. Zoals je ziet, was het geen mooi weer. Het regende nu en dan. 's Middags verscheen gelukkig de zon.
Dit zijn mijn laatste foto's. Ik heb de camera weggelegd. De andere foto's heeft mijn vrouw gemaakt.

Here is the first branch is hoisted over the roof of our neighbors. They had given permission. Our sincere thanks. As you can see, it wasn't nice weather. It rained occasionally. Fortunately the sun appeared in the afternoon.
These are my last photos. The other pictures are taken by my wife.

Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... 
Koen Bier zaagt takken af, die daarna worden opgehesen. Koen Bier sawing off branches
Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.
De top van de boom deed hij het laatst. In de top had hij een touw bevestigd, waaraan hij zich had vastgemaakt. The top of the tree he did last.
Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.
Op de middelste foto kijk ik wat ongerust toe. Maar alles gaat prima. Een vrachtauto met grijper staat klaar om alles meteen op te ruimen. Het hout mag niet gebruikt worden als openhaard hout.
In the middle picture: I watch worried, but everything goes fine. A truck with a clamshell is ready to clean up everything immediately. The wood should not be used as firewood.
Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.
Na het middageten komt het zonnetje. Alle takken en de top zijn verdwenen. Nu wordt de stam in stukken van 2 meter 30 gezaagd en opgehesen.
It's sunny now. All branches and the top are gone. Now the trunk is cut into pieces of 2 meters 30 and hoisted.
Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.
Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.
Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.... Het weghalen van een zieke paardenkastanje.
In de twee laatste stukken wordt een inkeping gemaakt om de ketting beter te kunnen bevestigen. In the last two pieces a notch is made for the chain.

  

Om vier uur is de boom verdwenen. We planten geen nieuwe, want hij stond heel dicht bij het huis. Maar we missen hem wel. Hopelijk wordt de andere kastanje niet ziek.

At four o'clock the tree is gone. We don't plant an other chestnut, for it was very close to the house. But we miss it. Hopefully, the other chestnut isn't sick.

Het weghalen van een zieke paardenkastanje.   

 

Deel 2:  Zieke paardenkastanje in 2023  / Part 2: Sick horse chestnut in 2023

Helaas moest 11 jaar later onze tweede kastanje boom verwijderd worden. Al enkele jaren verschenen er grote zadelzwammen (Polyporus squamosus). In 2021 werd het dode hout gesnoeid in de hoop, dat de boom daar weer zou uitlopen. maar dat gebeurde niet en er verschenen nieuwe dode takken. De ene helft van de boom zat nog goed in het blad, de ander helft niet. Een heel ander probleem dus als bij de eerste boom.

Het kappen is weer door het hoveniersbedrijf Blom geregeld. Koen Bier ging 11 jaar ouder weer in de boom. Het zelfde kraanbedrijf van Gerard de Nijs had een kleinere kraan die op ons pad paste. De takken en stam werden over ons huis gehesen en op het pad en langs de weg gelegd en in stukken gezaagd. Alles werd daarna opgehaald. 's Ochtend was het nog bewolkt, maar het klaarde op en om twee uur toen ze klaar waren was het zonnig. 

Unfortunately, 11 years later, our second chestnut tree had to be removed. For several years, large dryad's saddles, pheasant's back mushrooms (Polyporus squamosus) appeared. In 2021, the dead wood was pruned in the hope that the tree would grow out again. but that did not happen and new dead branches appeared. One half of the tree was still well in the leaf, the other half was not. A completely different problem than with the first tree.
The felling has again been arranged by the gardening company Blom. Koen Bier went back on the tree 11 years older. The same crane company of Gerard de Nijs had a smaller crane that fit our path. The branches and trunk were hoisted over our house and placed on the path and along the road and sawn into pieces. Everything was collected afterwards. In the morning it was still cloudy, but it cleared up and at two o'clock when they finished it was sunny.

...    16-8-2022 en 30-4-2023

 

12-5-2023

...

... ...

...    

...    

...

  In het midden is de stam hol. Het bruine deel is aangetast. Er is dus maar heel weinig gezond hout over. Het had gevaarlijk kunnen worden.  The trunk is hollow in the middle. The brown part is affected. So there is very little healthy wood left. It could have been dangerous 

...

 

Heel jammer, dat hij weg moest, maar blij dat alles weer goed is verlopen. De mensen, die ons hebben geholpen onze dank. Very sad that he had to leave, but glad that everything went well again. Thanks to the people who helped us.

 

       

   24-12-2023.  Een half jaar later . Ik kort de afgezaagde stam verder in met een oude trekzaag en bijl.  Six months later. I shorten the sawn-off trunk further with a two man crosscut saw, and axe.                                                                                               

 

                          

 

W3Counter Web Stats

 

 

-0-0-0-